Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:57:54
-00:37:55
+00:27:58
5892 5063
236 / 403
-00:26:48
+00:22:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii