Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:20
-00:40:25
+00:36:51
9878 2888
391 / 461
-00:22:50
+00:27:50
01:08:50
-00:26:59
+00:38:54
8998 2282
370 / 403
-00:15:52
+00:32:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii