Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:42:18
-01:05:57
+00:12:25
132 123
7 / 260
-00:55:08
+00:07:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii