Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:03
-00:39:51
+00:41:05
8183 5485
286 / 311
-00:21:52
+00:37:46
01:11:48
-00:24:01
+00:41:52
9310 6828
323 / 333
-00:11:58
+00:39:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii