Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:46
-00:32:03
+00:33:50
7961 1715
335 / 403
-00:20:56
+00:27:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii