Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:53:41
-00:56:13
+00:24:43
3498 455
137 / 356
-00:28:29
+00:17:53
00:54:11
-00:52:34
+00:24:42
4412 518
167 / 446
-00:52:33
+00:17:32
00:56:53
-00:38:56
+00:26:57
5424 677
232 / 395
-00:26:12
+00:22:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii