Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:44
-00:32:05
+00:33:48
7954 1710
333 / 403
-00:20:58
+00:27:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii