Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:51
-00:31:58
+00:33:55
7979 6256
344 / 427
-00:18:35
+00:26:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii