Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:54:41
-00:52:04
+00:25:12
4687 4105
7 / 27
-00:22:14
+00:07:15
00:57:56
-00:37:53
+00:28:00
5903 5072
13 / 28
-00:33:33
+00:09:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii