Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:40
-00:40:05
+00:37:11
9971 7026
384 / 476
-00:30:16
+00:34:30
00:57:04
-00:38:45
+00:27:08
5511 4803
190 / 333
-00:26:42
+00:24:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii