Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:52:43
-00:57:11
+00:23:45
3148 2787
88 / 226
-00:31:42
+00:16:19
01:02:16
-00:44:29
+00:32:47
8479 6369
234 / 325
-00:26:01
+00:24:29
01:04:25
-00:31:24
+00:34:29
8133 6334
213 / 254
-00:20:14
+00:25:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii