Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:45
-00:29:04
+00:36:49
8660 6581
442 / 498
-00:22:33
+00:33:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii