Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:50
-00:42:25
+00:35:57
5027 4184
96 / 126
-00:31:56
+00:25:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii