Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:14
-00:28:35
+00:37:18
8755 2136
375 / 427
-00:15:12
+00:30:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii