Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:15
-00:28:34
+00:37:19
8757 2138
376 / 427
-00:15:11
+00:30:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii