Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:23
-00:31:26
+00:34:27
8121 1793
414 / 498
-00:24:55
+00:31:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii