Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:47
-00:32:02
+00:33:51
7966 6250
52 / 61
-00:23:20
+00:24:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii