Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:09
-00:41:13
+00:31:48
5507 1440
K30 : 705
240 / 355
-00:23:23
+00:29:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii