Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:05
-00:33:40
+00:46:19
6623 1477
249 / 259
-00:20:27
+00:40:20
01:14:25
-00:33:50
+00:44:32
6047 1303
243 / 264
-00:24:40
+00:40:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii