Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:42:57
-01:05:18
+00:13:04
160 150
4 / 260
-00:46:09
+00:04:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii