Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:31
-00:26:28
+00:33:34
5037 3480
M25 : 550
185 / 227
-00:20:36
+00:28:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii