Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:52:52
-00:53:53
+00:23:23
3776 3403
157 / 461
-00:36:18
+00:14:22
00:51:21
-00:44:28
+00:21:25
2951 2749
127 / 403
-00:33:21
+00:15:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii