Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:00
-00:46:45
+00:30:31
7472 1632
297 / 461
-00:29:10
+00:21:30
00:57:43
-00:38:06
+00:27:47
5815 805
233 / 403
-00:26:59
+00:21:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii