Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:48
-00:44:27
+00:33:55
4672 3948
193 / 260
-00:33:38
+00:28:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii