Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:50
-00:33:59
+00:31:54
7388 5935
306 / 403
-00:22:52
+00:25:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii