Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:23
-00:34:26
+00:31:27
7234 5857
297 / 403
-00:23:19
+00:25:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii