Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:44
-00:41:31
+00:36:51
5165 4272
106 / 135
-00:31:14
+00:28:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii