Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:10
-00:27:39
+00:38:14
8920 2228
362 / 395
-00:17:51
+00:36:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii