Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:59
-00:31:50
+00:34:03
8002 1733
337 / 403
-00:20:43
+00:28:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii