Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:14
-00:39:31
+00:37:45
10132 7088
16 / 20
-00:13:25
+00:25:33
01:09:02
-00:26:47
+00:39:06
9024 6725
16 / 20
-00:17:58
+00:30:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii