Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:08
-00:40:46
+00:40:10
8057 2617
349 / 380
-00:25:23
+00:32:36
01:08:32
-00:38:13
+00:39:03
10446 3237
439 / 501
-00:20:40
+00:31:12
01:12:28
-00:23:21
+00:42:32
9361 2512
373 / 391
-00:13:49
+00:36:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii