Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:25
-00:31:24
+00:34:29
8135 1801
416 / 498
-00:24:53
+00:31:12
01:11:09
-00:35:25
+00:41:32
7793 1802
326 / 360
-00:18:04
+00:37:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii