Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:51
-00:46:03
+00:34:53
7003 1982
309 / 388
-00:23:02
+00:27:21
00:58:31
-00:48:14
+00:29:02
6708 1288
345 / 599
-00:29:47
+00:24:52
00:55:12
-00:40:37
+00:25:16
4682 489
243 / 498
-00:34:06
+00:21:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii