Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:06
-00:33:43
+00:32:10
7454 5979
310 / 403
-00:22:36
+00:26:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii