Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:46:24
-01:01:51
+00:16:31
446 422
22 / 260
-00:51:02
+00:11:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii