Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:05
-00:38:40
+00:38:36
10367 7170
69 / 84
-00:28:53
+00:26:14
00:56:39
-00:49:55
+00:27:02
4183 3775
38 / 98
-00:34:38
+00:16:37
00:54:04
-00:54:41
+00:25:18
2644 2462
25 / 91
-00:42:44
+00:13:04
00:59:29
-00:48:46
+00:29:36
3766 3304
45 / 86
-00:33:40
+00:19:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii