Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:18
-00:36:27
+00:40:49
10835 3481
431 / 461
-00:18:52
+00:31:48
00:50:24
-00:45:25
+00:20:28
2561 164
104 / 403
-00:34:18
+00:14:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii