Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:31
-00:38:31
+00:40:49
6878 2383
K30 : 1094
307 / 335
-00:17:52
+00:36:48
01:06:47
-00:29:02
+00:36:51
8668 2086
401 / 437
-00:20:13
+00:36:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii