Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:23:06
-00:26:48
+00:54:08
8820 3119
385 / 388
-00:03:47
+00:46:36
01:06:28
-00:29:21
+00:36:32
8588 2040
438 / 498
-00:22:50
+00:33:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii