Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:30
-00:33:19
+00:32:34
7605 6053
389 / 498
-00:26:48
+00:29:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii