Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:04
-00:23:45
+00:42:08
9334 2497
405 / 427
-00:10:22
+00:34:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii