Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:58:58
-00:36:51
+00:29:02
6320 1001
65 / 100
-00:22:32
+00:21:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii