Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:56
-00:32:53
+00:33:00
7737 6132
319 / 403
-00:21:46
+00:27:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii