Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:40
-00:39:30
+00:34:20
6498 1755
K20 : 558
196 / 263
-00:22:23
+00:33:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii