Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:59:43
-00:47:02
+00:30:14
7352 1577
109 / 154
-00:18:54
+00:25:49
01:02:00
-00:33:49
+00:32:04
7434 1468
119 / 144
-00:19:36
+00:28:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii