Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:17
-00:34:32
+00:31:21
7201 5834
295 / 403
-00:23:25
+00:25:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii