Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:40
-00:32:09
+00:33:44
7931 1697
341 / 427
-00:18:46
+00:26:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii