Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:57:57
-00:51:57
+00:28:59
5205 4133
52 / 99
-00:24:55
+00:28:57
00:51:30
-00:55:15
+00:22:01
3147 2893
29 / 94
-00:31:40
+00:10:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii