Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:46
-00:29:59
+00:47:17
11585 3972
81 / 84
-00:20:12
+00:34:55
01:21:29
-00:27:16
+00:52:43
6892 1630
88 / 91
-00:15:19
+00:40:29
01:15:16
-00:32:59
+00:45:23
6108 1339
75 / 86
-00:17:53
+00:35:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii