Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:58:56
-00:47:49
+00:29:27
6927 5546
248 / 476
-00:38:00
+00:26:46
01:02:03
-00:33:46
+00:32:07
7440 5972
259 / 333
-00:21:43
+00:29:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii